Copyright © 2019 by Philip Jones Counselling

+45 53 70 37 87   |   philip@philipjones.dk  |  Syrenvej 2, 3400 Hillerød

REGRESSION & SJÆLEREJSE UDDANNELSEN

Lær at bruge hypnoterapeutiske værktøjer for at hjælpe mennesker med at "binde fortidens emotionelle og mentale knuder op

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er opdelt i 4 undervisningsmoduler á 3 dage, og 1 certificeringsmodul á 2 dage. Imellem de 5 moduler arbejder deltagerne videre med opgaver og træning. Der ydes supervision og sparring under hele uddannelsesforløbet.

Under Regression & Sjælerejse uddannelsens 5 moduler, arbejdes der bl.a.med hjernen, nervesystemerne, hukommelsen, trancetilstande, reinkarnation og klientforløb. Du kommer til at arbejde med dine evner inden for trance og hypnotisk kommunikation og du styrkes i din intuition. Regressionsterapi og sjælerejser anvendes både som en del af et personligt udviklingsforløb og som et terapeutisk værktøj for at "binde fortidens mentale og emotionelle knuder op". Ved at tage en indre rejse tilbage til fortidens oplevelser, får du mulighed for at kigge på fortidens øjeblikke, hvor "knuderne" blev bundet. Uddannelsen giver dig værktøjer til, at støtte dine klienter i, at binde knuderne op, ved at få øje på andre perspektiver og emotionelle oplevelser som kan forandres og dermed opløse det, der står i vejen for oplevelsen af frihed i nutidens liv.

Uddannelsen afsluttes med certificering.

 

Vil du høre mere?